Beleidsplan 2014-2018 Hospice IJsselthuis

Het hospice IJsselThuis wil een plaats zijn waar mensen in hun laatste levensfase de ruimte vinden om op hun eigen wijze het leven waardevol te kunnen afronden. IJsselThuis werkt vanuit de overtuiging dat sterven bij het leven hoort en dat IJsselThuis er door haar diensten toe kan bijdragen dat de laatste levensfase op een waardige manier wordt ondersteund. Aandacht voor de bewoner staat voorop, met respect voor diens persoonlijkheid, levensstijl en geschiedenis.

Aandacht voor elkaar
In onze visie is het van groot belang dat stervenden en hun naasten tijdens de laatste levensfase aandacht voor elkaar kunnen hebben, zonder dat te hoge druk op mantelzorgtaken deze relatie vertroebelt. IJsselThuis is een bijna-thuis-huis, een low-care hospice, waar vrijwilligers en een team van zorgcoördinatoren een omgeving creëren die zoveel mogelijk de sfeer van ‘thuis’ benadert. De inrichting is kleinschalig en huiselijk. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts van de bewoner en verpleegkundige zorg is in handen van wijkverpleegkundigen. Uitgangspunt is dat de bewoner zoveel mogelijk zelf de regie heeft. En dat familie en naasten zich ‘thuis’ kunnen voelen. IJsselThuis heeft ook vrijwilligers die, indien wenselijk en mogelijk, ondersteuning bieden in de thuissituatie.

Kernwaarden
De kernwaarden van IJsselThuis zijn gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, gepastheid en respect voor autonomie. Het motto van IJsselThuis komt voort uit de woorden van Sint Maarten (316-397), bisschop van Tours, en luidt: “Ik kan je niet beter maken, maar ik kan wel proberen ervoor te zorgen dat je je wat beter voelt.”

Download Beleidsplan
Download hier het complete Beleidsplan 2014-2018.


vorige pagina