Ben jij de zorgvrijwilliger die we zoeken

Voor ondersteuning van mensen in de laatste levensfase vraagt Stichting IJsselThuis in Nieuwerkerk aan den IJssel gemotiveerde vrijwilligers. Als vrijwilliger kun je zowel in het hospice als in de thuissituatie van mensen ingezet worden. 

De werkzaamheden
In het hospice
- Het geven van lichte zorg.
- Een praatje, iets lekkers klaarmaken of een spelletje doen.
- Het meehelpen met de verzorging door de wijkverpleegkundige of het waken naast de bewoner.
- Het doen van huishoudelijke werkzaamheden in het hospice.
- Gedurende vier aaneengesloten uren.

Zorg aan huis
- De mantelzorger(s) vervangen op enkele afgesproken momenten in de week.
- Lichte zorg, een praatje of wandelingetje, hulp met eten en drinken.
- In overleg met cliënt, naasten en coördinator.

Opleiding
Als je geïnteresseerd bent in dit werk volgt een gesprek met de coördinator en wordt met elkaar bekeken of werken in de palliatieve zorg bij je past. Als dit het geval is en je wilt dit werk gaan doen dan volg je eerst een cursus, die opleidt tot zorgvrijwilliger, zowel voor het werk in het hospice als om cliënten thuis te ondersteunen. Deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van ongeveer drieënhalf uur. Na de cursus maak je kennis met het werk in het hospice IJsselThuis, samen met een maatje.

Meer informatie
- Neem contact op met een van de coördinatoren.
- Of kom naar een informatiemiddag over vrijwilligerswerk bij IJsselThuis. Elke 4e woensdag van de maand van 14.00 – 15.30 uur in het tuinhuis van het hospice. Aanmelding per e-mail.
vorige pagina