Cheque Bazaar De Bron

De bazaar in De Bron op 3 en 4 november heeft € 18.000 opgebracht. Dit jaar opnieuw heeft de kerkenraad op voorstel van de bazaarcommissie de helft van dat bedrag voor hospice IJsselThuis bestemd. Tijdens de overhandiging van de cheque van € 9.000 door leden van de bazaarcommissie toonde de voorzitter van de Stichting IJsselThuis en die van de Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zich uitermate blij met deze bijdrage.

Het geld wordt besteed aan de opleiding en nascholing van de ongeveer 60 vrijwilligers van IJsselThuis. Als gevolg van de afnemende subsidie van het ministerie van VWS en teruglopende bijdragen van sponsors is de cheque meer dan welkom. Maar dat niet alleen. De inzet van de bazaarcommissie en van vele anderen betekent een grote steun voor de vrijwilligers en coördinatoren van IJsselThuis.

Zij doen er immers alles aan om mensen die in hun laatste levensfase zijn en - waar nodig - ook de naasten zo goed mogelijk te ondersteunen.

vorige pagina