Cheques voor hospice IJsselThuis

Een cheque van € 3.000 en één van € 1.800 voor het realiseren van een bescheiden onderkomen in de tuin van hospice IJsselThuis. Het bestuur van de Stichting IJsselThuis heeft op 16 februari in Zevenhuizen en vijf dagen later in Nieuwerkerk aan den IJssel dankbaar de cheques in ontvangst genomen. Hospice IJsselThuis beschikt niet over een kamer waar bijvoorbeeld familieleden van een overledene in afzondering bij elkaar kunnen zijn om al dan niet met de begrafenisondernemer te overleggen.

Zij zijn aangewezen op de huiskamer van het hospice en dat kan belastend zijn voor anderen die daar aanwezig zijn of binnenkomen. De eerste financiële bijdrage voor een verblijfsruimte in de tuin is gegeven door een bewoner van het hospice zelf. De bijdrage van de Lions Club Zevenhuizen € 3.000 en die van de onlangs opgeheven winkeliersvereniging OVN in Nieuwerkerk aan den IJssel € 1.800 brengt de realisatie van een lang gekoesterde wens om familieleden van een overledene privacy te gunnen dichterbij. Ook kan er in of bij die ruimte een voorziening worden getroffen waar gerookt mag worden. Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers van IJsselThuis ervaren bijdragen in geld of in natura als blijk van waardering voor de ondersteuning en zorg die IJsselThuis verleent aan mensen in hun laatste levensfase en - indien gewenst - ook aan hun familie.


vorige pagina