Deskundigheidsbevordering IJsselThuis vrijwilligers

IJsselThuis wordt in 2013 door de gemeente ondersteund in de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Van vrijwilligers werkzaam in het hospice of in de ondersteuning thuis aan mensen in hun laatste levensfase en diens naasten/mantelzorgers, dienen te beschikken over vele kwaliteiten en levenservaring. Vrijwilligers nemen een cruciale rol in binnen de organisatie IJsselThuis. Deskundigheidsbevordering trainingen zijn gericht op complementaire zorg en het bieden van psychosociale ondersteuning en spiritualiteit, aan mensen in hun laatste levensfase en diens mantelzorgers (thuis en in hospice).

Cursus 'Het verschil maken'
Op 12 december 2013 start de cursus ‘Het verschil maken’. Het traject: “Het verschil maken” richt zich op vrijwilligers in hospices die de ambitie hebben om in de laatste levensfase van bewoners/cliënten het verschil te maken. De workshop is een aanvulling op de reguliere trainingstrajecten voor de vrijwilligers. Een bron in het traject is het boek: “En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt. Mogelijkheden voor een waardevolle tijd” van Eveline Tromp.

Theorie gecombineerd met oefeningen
Het traject “Het verschil maken”, wordt gegeven door twee ervaren trainers. Een van de trainers is tevens ervaringsdeskundige. In de vier bijeenkomsten van drie uur worden korte stukjes theorie afgewisseld met oefeningen, zelfreflectie en het uitwisselen van eigen ervaringen. Aan het eind van het traject heb je meer zicht op hoe jij jouw kwaliteiten optimaal kan inzetten en waar je grenzen liggen. Ook heb je een aantal benodigde vaardigheden verder ontwikkeld.


vorige pagina