Geslaagde viering tienjarig bestaan

De receptie gegeven ter ere van het 10 jarig jubileum van de Stichting IJsselThuis, was een drukbezochte en geanimeerde bijeenkomst. De voorzitter Annemieke Bonthuis (rechts op de foto) overhandigde het eerste exemplaar van het Jubileumboek aan wethouder, Joke Vroegop.
 
                                           


Eerste aanzet verbouwplannen
Namens de gemeente Zuidplas schonk Joke Vroegop de Stichting een symbolisch bedrag van € 100,-- , om een eerste aanzet te geven voor de grote plannen die er zijn voor uitbreiding en verbouw van het pand.

                                         

Nieuwe brochures gepresenteerd en cadeau Vrienden Van
Ook is de nieuwe bochurelijn getoond, waarin de drie verschillende diensten die de Stichting biedt worden toegelicht.
Charles Laurey, voorzitter van de Vrienden van IJsselThuis , overhandigde een beeldje, die de beschermende mantel toont, die palliatieve zorg aan mensen in de laatste levensfase biedt.

                                          


Blik in de toekomst
Afgesloten werd met een blik in de toekomst, gepresenteerd door Saskia Teunissen, Hoogleraar Hospicezorg.

                                          


vorige pagina