Jaarlijkse Bazaar: ruim 9.000 euro voor IJsselThuis

Ook dit jaar mocht Hospice IJsselThuis zich weer verheugen als begunstigde aangemerkt te zijn door de bazaarcommissie van De Bron. Wie als bezoeker de lekker volle bazaar in De Bron binnenloopt, is zich niet bewust dat de organisatie hiervan een zware inspanning vraagt. De jaarlijkse Bazaar is een begrip in Nieuwerkerk aan de IJssel. De organisatie ervan vraagt een enorme inspanning van de bazaarcommissie. Vele vrijwilligers maken het mogelijk, iedereen draagt zijn steentje bij. Met de verkoop en medewerking van vrijwilligers en het Nieuwerkerks bedrijfsleven werd het mogelijk gemaakt wederom de opbrengst van vorig jaar te overtreffen.

Helft opbrengst voor IJsselThuis
De helft van de opbrengst € 9.200 ging naar Hospice IJsselThuis. Woensdagavond 14 november werd de cheque overhandigd aan de voorzitter van de Stichting IJsselThuis, Annemieke Bonthuis.

Deze toonde zich zeer verheugd. “Wij zijn dankbaar voor het draagvlak voor Stichting IJsselThuis en zijn zeer verheugd ook dit jaar gekozen te zijn door de Bron als goede doel en nemen met veel genoegen deze cheque in ontvangst."
 
Hartverwarmend
"Juist in deze tijden van crisis is het hartverwarmend te ervaren hoe warme betrokken vrijwilligers samen werken om geld voor een goed doel dicht bij huis te realiseren. Dat valt nooit mee en zeker niet in deze tijd. Uiteraard hopen wij dat de nauwe betrokkenheid van De Bron bij het Hospice ook in de komende jaren gewaarborgd mag zijn”.
vorige pagina