Nieuwjaarsspeech Voorzitter Bestuur IJsselThuis

Nieuwjaar 2016

Vrijwilligers, mede bestuursleden en vrienden van IJsselThuis

Namens het bestuur en het coördinatoren team wil ik u bijzonder welkom heten op deze Nieuwjaarsbijeenkomst. Een bijeenkomst waarin we elkaar het goede toewensen voor het jaar dat voor ons ligt.
Wij zijn niet met dezelfde groep als vorig jaar, omdat ons in 2015 Conny Peters is ontvallen. Er zullen hier velen zijn die veel met haar hebben samengewerkt. We kunnen niet beginnen zonder stil te staan bij haar overlijden. Ik verzoek een moment van stilte om haar te gedenken.

Voor velen van u is een bijeenkomst als deze niet de eerste keer, maar dat is wel zo voor een groot deel van het bestuur, dat pas in de zomer aantrad. Ik ben daarom vrij van de tradities die hier wellicht zijn opgebouwd en ik heb dus mijn speech naar eigen inzicht ingericht.

Een nieuwjaarsreceptie is bij uitstek een plaats om op een snelle, efficiënte en compacte manier elkaar aan het begin van het jaar het goede te wensen. Op een kantoor is het voordeel dat je niet de hele dag elkaar de hand moet drukken en een glaasje erbij verhoogt de gezelligheid. Bij andere organisaties is het vooral een netwerk aangelegenheid.

Voor het IJsselThuis denk ik dat een nieuwjaarsbijeenkomst een veel grotere, zeg relevantere rol vervult. Wij hier met elkaar, delen een gemeenschappelijke passie. We dragen allemaal het IJsselThuis een warm hart toe! Wij met elkaar zorgen ervoor dat er een IJsselThuis is!
IJsselThuis is geen huis, het is geen broodwinning, het is geen website, neen IJsselThuis dat zijn wij!

Wij zorgen er met elkaar voor dat bewoners een ‘bijna thuis’ wordt geboden, waar alles mogelijk is wat mogelijk kan worden gemaakt. En dat niet omdat het werk is, maar omdat u zich er vrijwillig verantwoordelijk voor heeft gemaakt. U heeft geen arbeidscontract, uw komst, uw bijdrage in welke vorm dan ook, brengt u vrijwillig in. Deze bijeenkomst is volgens mij bij uitstek het moment om samen te ervaren dat er een enorme groep mensen is die net als u die verantwoordelijkheid voelt. Vanuit vanavond trekken we samen 2016 in met het commitment, dat we op elkaar kunnen rekenen, dat we er dit jaar weer zijn om 7:00 uur ’s ochtends, dat we weer zorgen dat alles werkt, dat de diepvries vol staat met heerlijke maaltijden. Daarom is het fantastisch als we met zoveel samenkomen om aan elkaar te laten zien dat we er weer zijn in 2016. Hoe geweldig is dat!?

Het is natuurlijk heerlijk als dat allemaal kan onder leiding van een team waarin u vertrouwen heeft en we zijn natuurlijk heel gelukkig met het team bestaande uit Femke, Birgitta, Wendy en Anneke. Zo op een afstand, lijken zij mij het ideale team te vormen en dan moet het in de combinatie met zoveel vrijwilligers wel garant staan voor een super 2016.

En dan hebben we nog de Vrienden en het Bestuur. Natuurlijk meer op de achtergrond dan velen van u, maar 2016 heeft voor hen uitdagingen in petto. Het Bestuur kon worden vernieuwd na een geweldig jubileumfeest en kon verder op de geweldige organisatie die onder het voorgaande bestuur was gecreëerd. Nu na een half jaar inwerken zijn we wel zo ver dat we een goed beeld hebben en we zien hoe mooi ons bed was opgemaakt!

De wereld om ons heen is altijd in beweging, leuk en spannend, maar je moet je steeds afvragen hoe je daarop reageert. Alles onveranderd laten omdat het goed loopt is niet per se verstandig. Het succes van het IJsselThuis beperkt zich niet langer tot alleen ons huis , maar ook tot zorg aan huis, het zijn allang niet meer alleen Nieuwerkerkers, of inwoners van de Zuidplas. In het bestuur zit zelfs nog maar 1 Nieuwerkerker! Er zijn inmiddels meerdere organisaties die zich op vrijwillige basis inzetten voor mensen met een ernstige ziekte of beperking, werken we samen of niet? Wat gaan we doen met ons pand, hoe gaan we het verbouwen en wanneer?

Dan heb ik het maar niet over de wijzigingen die in de zorg overheidswege worden doorgevoerd en die gevolgen hebben voor de financiën. Gelukkig zijn er steeds organisaties die ons financieel ondersteunen waarvan ik hier de Bazar van de Bron wil noemen. Er is zoveel draagvlak voor IJsselThuis in ons dorp, ondernemers en gemeente en andere sponsors geven graag aan IJsselThuis en dat moeten we zo houden. We zijn blij met onze Vrienden, zonder hun inspanningen en hun netwerk zouden we niet beschikken over een solide financiële fundering die het ons mogelijk maakt ons te richten op wat we willen namelijk:

Mensen een bijna thuis bieden


Ik wens ons allemaal een 2016 toe waarin onze samenwerking ons de energie geeft om het IJsselThuis weer zo geweldig te laten functioneren als in 2015!

George Henkens
Voorzitter Bestuur IJsselThuis


vorige pagina