Rotary Club Nieuwerkerk

Voor het wijnevent, door de Rotary Club Nieuwerkerk georganiseerd, hebben twee personen
zich bijzonder ingezet om de fundraising tot een groot succes te maken. Te weten Leon Prins en Leo Blok.
Marcel Geerdink heeft het goede doel voorgedragen; de familiekamer van IJsselThuis. Met de gift van € 6.000,00 tot gevolg. De waardecheque werd 20 maart j.l. aan IJsselThuis vertegenwoordiger Jan Leydes, overhandigd.vorige pagina