Veel lawaai maar mooi bedrag voor IJsselThuis

Zondag 7 mei  2017 werd er op het bedrijventerrein de Hooge Veenen te Nieuwerkerk aan den IJssel vanaf 10.30 uur het Historische Motorrace Evenement georganiseerd. Ria en Nelly hebben de kou getrotseerd en de naam van IJsselThuis weer wat meer bekendheid gegeven.

Mooi bedrag
Zij hadden de IJsselThuis-bussen in hun beheer waarmee in totaal € 267,46 is opgehaald. Deze dag heeft zelfs een nieuwe vrijwilliger opgeleverd.

Netto-opbrengst voor IJsselThuis
Ook een aantal vrijwilligers, een van de coördinatoren en de bestuursvoorzitter hebben zich even in het oorverdovende lawaai gehuld. Er waren heel wat bezoekers. Een opsteker voor de organisatie, die dit evenement speciaal voor het hospice had opgezet, nu al weer voor de derde keer. De netto-opbrengst zal dan ook aan het hospice worden gedoneerd.


vorige pagina