Formulier donateur

Ja, ik wil IJsselThuis steunen en word donateur!

Naam incassant Stichting Vrienden van Hospice IJsselthuis
Plaats incassant Nieuwerkerk aan den IJssel
Incassant ID NL50ZZZ243509210000
   
M/V Man     Vrouw
Voorletters
Tussenvoegsel en achternaam
Adres
Postcode en plaats
Land Nederland
Rekeningnummer (IBAN)  *)
Bic-code van uw bank  *)
Bedrag
Ingangsdatum
  Indien u geen ingangsdatum invult gaat de machtiging in per het begin van de maand volgend op de ondertekening of ontvangst van deze machtiging.
Donatie per jaar   halfjaar   maand   eenmalig 
Overige gegevens **)  
Uw geboortedatum
Uw telefoonnummer
Uw e-mail adres
   
Opmerkingen
*)
Deze gegevens staan vermeld op uw bankafschrift
**)
Deze gegevens zijn persoonlijk. Invullen geschiedt op vrijwillige basis
 
 
Belangrijk voor u:
•  U machtigt hospice hospice IJsselThuis om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
•  U kunt uw betaling laten terugboeken door kennisgeving hiervan aan hospice IJsselThuis binnen 5 dagen na uw afschrijving. Het afgeschreven bedrag wordt dan binnen 9 dagen aan u terug geboekt.
•  Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.