Kennismaking en opname in ons hospice

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts. 

Kennismakingsgesprek
Na de aanvraag volgt een kennismakingsgesprek met een van onze coördinatoren. De coördinator geeft aan de hand van een fotoboek en/of een rondleiding informatie over het reilen en zeilen van het hospice en de ondersteuningsmogelijkheden in de thuissituatie. Tijdens dit gesprek gaat de coördinator de opnamecriteria bij de huisarts of de verpleging na. Onze coördinator beoordeelt of en wanneer plaatsing mogelijk is. In de regel kan opname binnen één tot enkele dagen plaatsvinden, mits een kamer beschikbaar is.

Specifieke wensen
Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt de coördinator met de toekomstige bewoner ook wat de specifieke verlangens of wensen zijn. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Na opname in het hospice of de start van de ondersteuning thuis, fungeert de desbetreffende coördinator als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.