Informatie voor en over vrijwilligers

Ons hospice draait dankzij de inzet van zo’n 80 zeer betrokken vrijwilligers. En ook al is hun achtergrond heel divers, ze streven allemaal hetzelfde doel na: onze bewoners tijdens hun laatste levensfase zo goed mogelijk ondersteunen. Onze speciaal opgeleide zorgvrijwilligers zijn gemotiveerd, betrokken en gastvrij. Door hun eigen ervaring, maar ook door een gedegen scholing, weten zij hoe belangrijk het is dat iemand die ongeneeslijk ziek is, zich veilig en verzorgd voelt. Samen met de cliënt en de mantelzorgers bekijken we welke verzorging en ondersteuning nodig is en wat vrijwilligers daarvan voor hun rekening kunnen nemen.

Aanwezig
Vrijwilligers zijn elke dag vanaf 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds in het hopsice aanwezig. Ze werken altijd met z’n tweeën, in wisselende diensten van vier uur. De werktijden lopen van 07.00-11.00 uur, van 11.00 -15.00 uur, van 15.00 tot 19.00 uur en van 19.00 - 23.00 uur. Elke vrijwilliger werkt per week twee diensten van vier uur. Het rooster wordt in onderling overleg samengesteld.

Nachtverpleegkundige
Na 23.00 uur is er altijd een professionele nachtverpleegkundige in huis. Een extra slaapwacht kan van 23.00 tot 07.00 uur aanwezig zijn voor het geval één of meer bewoners extra aandacht en zorg nodig hebben.

Wat doen vrijwilligers in het hospice?
Elke dag is anders in ons hospice. Dat komt ook omdat onze bewoners zelf mogen aangeven waaraan ze behoefte hebben en dat kan per dag verschillen. Soms gaat het om praktische hulp bij eten of drinken, soms om een luisterend oor, een gesprek, een ontspannende massage, samen in de tuin zitten, een boek voorlezen of alleen maar naast iemand zitten en er voor de ander “zijn”.

Daarnaast ontvangen vrijwilligers het bezoek van onze bewoners en staan ze artsen, leveranciers en overige medewerkers te woord, bedienen ze de telefooncentrale en verrichten ze, afhankelijk van de drukte in het huis, veel kleine, dagelijkse bezigheden. Denk aan het ronddelen van koffie en thee, het netjes houden van de huiskamer en het verzorgen van de planten en de bloemen in huis, boodschappen doen. Vrijwilligers met technisch inzicht zetten we graag in voor diverse klusjes in en rond het huis of in de tuin. Een aantal vrijwilligers zijn opgeleid om aanvullende zorg te bieden, zoals hand- en voetmassage, aromatherapie of het samenstellen van een levensverhaal.

Informatiemiddagen voor vrijwilligers
Elke 4e woensdag van de maand van 14.00 - 15.30 uur is er in het Tuinhuis van hospice IJsselThuis een informatiemiddag voor iedereen die meer wil weten over het werk als vrijwilliger.

Tijdens deze informatiemiddag zijn er ervaren vrijwilligers die kunnen vertellen wat werken in het hospice inhoudt, ze kunnen het huis laten zien en alle vragen beantwoorden.

Als zorgvrijwilliger ondersteun je mensen in de laatste levensfase. Dit kan zowel in het hospice als bij cliënten thuis. Voordat je dit werk kunt gaan doen volg je een cursus van zeven bijeenkomsten. Na de cursus maak je kennis met het werk in het hospice IJsselThuis, samen met een maatje.

Ben je geiïnteresseerd en wil je zo'n middag graag bijwonen, dan kun je je aanmelden via e-mail of telefoon.

♦ Ook aan de slag als vrijwilliger? »