Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2014-2018

 Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2014-2018:
  1. Het voldoen aan de vraag naar kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg in de laatste levensfase door het aanvullen van mantelzorg in een (bijna) thuissituatie door vrijwilligers, steeds met respect voor een ieders (levens-) overtuiging.
     
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het bieden van palliatieve terminale 24-uurs zorg en ondersteuning in het hospice, de overname naar behoefte van de regierol voor de bewoner en de coördinatie van de zorgverlening.
  • het bieden van palliatieve terminale 24-uurs ondersteuning in de thuissituatie, de overname naar behoefte van de regierol voor de bewoner, de coördinatie van de mantelzorg naar behoefte, het bieden van palliatieve terminale 24-uurs ondersteuning in de thuissituatie als overbrugging voor opname in het hospice of andere zorginstelling. Onder leiding van coördinatoren bieden goed opgeleide vrijwilligers ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers.