Doelstelling

Stichting IJsselThuis heeft als doelstelling het ondersteunen van mensen in hun laatste levensfase. De aandacht van onze medewerkers en onze vrijwilligers is erop gericht om lijden te verlichten en het leven nog waarde en kwaliteit te geven. Eigen regie van de bewoner is daarbij uitgangspunt.

Ons hospice kan verschillende vormen van zorg leveren aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn: zorg in het hospice en zorg thuis.