Netwerken

Netwerk Palliatieve Zorg
IJsselthuis is onderdeel van het netwerk palliatieve zorg Midden-Holland. Dit is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in deze regio. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio afstemmen en verbeteren.
 

Netwerk Palliatieve Zorg, Midden Holland

IKC Net

Agora

Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland

Palliatieve Zorg Nederland