Schenkingen

Stichting Vrienden van het Hospice IJsselThuis
De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw. De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan de stichting onder voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen. Legaten aan de stichting zijn vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde voor deze belastingvrijstelling is wel dat er aan het legaat geen opdracht is verbonden. Meer informatie over de fiscale consequenties van giften en legaten is te vinden op www.belastingdienst.nl

Giften en legaten
  • Gewone giften die eenmalig, maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks kunnen worden gedaan.
  • Periodieke giften (soms ook wel lijfrenteschenking genoemd) die zijn vastgelegd bij een notaris. De giften kunnen al dan niet door middel van een machtiging worden gedaan.
  • Wie een testament opmaakt kan daarin een legaat - feitelijk een schenking na het overlijden - opnemen. Een legaat wordt gedaan aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis te Nieuwerkerk aan den IJssel. De erfgenamen zijn verplicht het legaat uit te betalen. Alle soorten vermogensbestanddelen (onroerende zaken, roerende zaken en geldbedragen) kunnen in beginsel worden gelegateerd. Maar in het geval van het hospice verdient vanuit praktische overwegingen een geldbedrag de voorkeur.

Hoe word ik donateur?
  • Download het aanvraagformulier voor een machtigingskaart waarmee u eenmalig, maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks automatisch een schenking kunt doen.
  • Een periodieke gift aan onze stichting kunt u rechtstreeks melden via een door notariskantoor Van der Hammen in Nieuwerkerk aan den IJssel verstrekt formulier. U kunt dit kantoor natuurlijk ook telefonisch vragen een notariële akte op te stellen voor het totaalbedrag van de schenking. Na een paar weken moet u dan naar het notariskantoor komen om de akte te ondertekenen.